За нас

 

 

Аркус Асет Мениджмънт получава лиценза си през месец май 2013 от Комисията  за Финансов Надзор. Седалището ни е в град Пловдив, като занапред имаме планове да се разрастнем и формираме представителства в големите градове в България. Аркус Асет Мениджмънт събира в себе си младостта и опитността на своя екип, като това ни кара постоянно да търсим иновативните и нестандартни финансови решения. Ние разглеждаме всеки клиент отделно и персонализираме продукта спрямо отделните предпочитания, тъй като осъзнаваме отговорността, която поемаме, когато клиентите поверяват парите си при нас. Защото зад всеки спестен лев има история, а при нас историите завършват с добър край...

Фондове

Цени за един дял

Договорен Фонд Емисионна стойност, цена на закупуване: Цена обратно изкупуване за период: Нетна стойност на активите Брой дялове в обращение Нетна стойност на един дял
До 100000 лв Над 100000 лв До 2 години Над 2 години
Аркус Балансиран

-

-

-

-

-

-

-

Аркус Динамичен

-

-

-

-

-

-

-

Заб.: По изчислената и обявена в сряда емисионна стойност се изпълняват поръчките, подадени през предходните петък, понеделник и вторник, а по изчислената и обявена в петък емисионна стойност се изпълняват поръчките, подадени през предходните сряда и четвъртък