Начало Договорни фондове ДФ „Аркус Балансиран”

ДФ „Аркус Балансиран”

ДФ ”Аркус Балансиран” притежава разрешение от КФН № 779-ДФ/22.10.2013 г.

На 11.11.2013 г. започна първичното публично предлагане на дяловете му. Фондът е със среден рисков профил. Инвестиционният портфейл на Фонда се структурира на базата на консервативен подход, включващ основно дългови инструменти, инструменти на паричния пазар, акции и деривативни инструменти, приети за търговия на регулирани пазари в страната, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина. Политиката на Фонда предвижда активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства, които могат лесно и без съществена загуба на стойност да бъдат закупени, или съответно продадени. Инвестиционната стратегия включва осигуряването на доход под формата на лихви, дивиденти и капиталови печалби.

Структура на портфейла към 31.08.2020г.
388.33 KB

Годишен финансов отчет 2019 ДФ Аркус Балансиран
4.27 MB

Информация относно управлението на риска към 31.12.2019 по чл.43 от Наредба 44
232.34 KB

Структура на портфейла към 30.04.2020г.
386.45 KB

Ключова информация за инвеститорите
149.02 KB

Междинен финансов отчет 2019 ДФ Аркус Балансиран
4.17 MB

Проспект ДФ Аркус Балансиран
971.40 KB

Информация относно управлението на риска към 31.12.2018 по чл.43 от Наредба 44
237.75 KB

Годишен финансов отчет 2018 ДФ Аркус Балансиран
5.77 MB

Междинен финансов отчет 2018 ДФ Аркус Балансиран
3.35 MB

Правила ДФ Аркус Балансиран
1.53 MB

Годишен финансов отчет 2017 ДФ Аркус Балансиран
2.42 MB

Междинен финансов отчет 2017 ДФ Аркус Балансиран
1.58 MB

Годишен финансов отчет 2016 ДФ Аркус Балансиран
4.58 MB

Междинен финансов отчет 2016 ДФ Аркус Балансиран
6.38 MB

Годишен финансов отчет 2015 ДФ Аркус Балансиран
2.43 MB

Междинен финансов отчет 2015 ДФ Аркус Балансиран
7.02 MB

Годишен финансов отчет 2013 ДФ Аркус Балансиран
12.33 MB

Междинен финансов отчет 2014 ДФ Аркус Балансиран
836.42 KB

Годишен финансов отчет 2014 ДФ Аркус Балансиран
5.39 MB

Правила за оценка и управление на риска ДФ Аркус Балансиран
1.01 MB

Правила за оценка на активите ДФ Аркус Балансиран
1.08 MB

Правила за ликвидността ДФ Аркус Балансиран
1.41 MB

Информация относно управлението на риска към 31.12.2017 по чл.43 от Наредба 44
242.98 KB

Структура на портфейла към 31.07.2020г.
388.21 KB

Структура на портфейла към 30.06.2020г.
389.86 KB

Структура на портфейла към 31.05.2020г.
387.89 KB

Структура на портфейла към 31.03.2020г.
383.12 KB

Структура на портфейла към 29.2.2020г
383.45 KB

Структура на портфейла към 31.1.2020г
386.07 KB

Структура на портфейла към 31.12.2019г
386.83 KB

Структура на портфейла към 30.11.2019г
389.37 KB

Структура на портфейла към 31.10.2019г
387.73 KB

Структура на портфейла към 30.9.2019г
173.45 KB

Структура на портфейла към 31.8.2019г
174.48 KB

Структура на портфейла към 31.7.2019г
175.85 KB

Структура на портфейла към 30.6.2019г
175.52 KB

Структура на портфейла към 31.5.2019г
28.80 KB

Структура на портфейла към 30.4.2019г
386.23 KB

Структура на портфейла към 31.3.2019г
173.06 KB

Структура на портфейла към 28.2.2019г
173.12 KB

Структура на портфейла към 31.1.2019г
173.07 KB

Структура на портфейла към 31.12.2018г
325.45 KB

Структура на портфейла към 30.11.2018г
174.58 KB

Структура на портфейла към 31.10.2018г
175.00 KB

Структура на портфейла към 30.09.2018г
176.20 KB

Структура на портфейла към 31.08.2018г
176.48 KB

Структура на портфейла към 31.07.2018г
177.04 KB

Структура на портфейла към 30.06.2018г
174.60 KB

Структура на портфейла към 31.05.2018г
174.84 KB

Структура на портфейла към 30.04.2018г
176.47 KB

Структура на портфейла към 31.03.2018г
31.71 KB

Структура на портфейла към 28.02.2018г
31.15 KB

Структура на портфейла към 31.01.2018г
32.30 KB

Структура на портфейла към 31.12.2017г
32.58 KB

Структура на портфейла към 30.11.2017г
32.04 KB

Структура на портфейла към 31.10.2017г
174.41 KB

Структура на портфейла към 30.09.2017г
175.13 KB

Структура на портфейла към 31.08.2017г
174.45 KB

Структура на портфейла към 31.07.2017г
177.04 KB

Структура на портфейла към 30.06.2017г
174.51 KB

Структура на портфейла към 31.05.2017г
175.88 KB

Структура на портфейла към 30.04.2017г
174.84 KB

Структура на портфейла към 31.03.2017г
174.60 KB

Структура на портфейла към 28.02.2017г
174.46 KB

Структура на портфейла към 31.01.2017г
32.30 KB