Начало Договорни фондове Обобщена информация по чл.77 от Нар.44 за ДФ Аркус Динамичен

Обобщена информация по чл.77 от Нар.44 за ДФ Аркус Динамичен

Обобщена информация за 3.2022-част първа
32.50 KB

Обобщена информация за 2.2022-част втора
32.50 KB

Обобщена информация за 2.2022-част първа
33.50 KB

Обобщена информация за 1.2022-част втора
34.00 KB

Обобщена информация за 1.2022-част първа
32.00 KB

Обобщена информация за 12.2021-част втора
34.00 KB

Обобщена информация за 12.2021-част първа
31.00 KB

Обобщена информация за 11.2021-част втора
34.50 KB

Обобщена информация за 11.2021-част първа
31.00 KB

Обобщена информация за 10.2021-част втора
34.00 KB

Обобщена информация за 10.2021-част първа
31.00 KB

Обобщена информация за 9.2021-част втора
34.50 KB

Обобщена информация за 9.2021-част първа
31.00 KB

Обобщена информация за 8.2021-част втора
34.50 KB

Обобщена информация за 8.2021-част първа
31.00 KB

Обобщена информация за 7.2021-част втора
34.00 KB

Обобщена информация за 7.2021-част първа
31.00 KB

Обобщена информация за 6.2021-част втора
34.00 KB

Обобщена информация за 6.2021-част първа
31.00 KB

Обобщена информация за 5.2021-част втора
34.00 KB

Обобщена информация за 5.2021-част първа
30.50 KB

Обобщена информация за 4.2021-част втора
31.00 KB

Обобщена информация за 4.2021-част първа
34.50 KB

Обобщена информация за 3.2021-част втора
31.00 KB

Обобщена информация за 3.2021-част първа
34.00 KB

Обобщена информация за 2.2021-част втора
30.50 KB

Обобщена информация за 2.2021-част първа
34.00 KB

Обобщена информация за 1.2021-част втора
30.50 KB

Обобщена информация за 1.2021-част първа
34.00 KB

Обобщена информация за 12.2020-част втора
31.00 KB

Обобщена информация за 12.2020-част първа
34.00 KB

Обобщена информация за 11.2020-част втора
30.50 KB

Обобщена информация за 11.2020-част първа
34.00 KB

Обобщена информация за 10.2020-част втора
30.50 KB

Обобщена информация за 10.2020-част първа
34.00 KB

Обобщена информация за 09.2020-част втора
30.50 KB

Обобщена информация за 09.2020-част първа
33.50 KB

Обобщена информация за 08.2020-част втора
30.50 KB

Обобщена информация за 08.2020-част първа
33.50 KB

Обобщена информация за 07.2020-част втора
30.50 KB

Обобщена информация за 07.2020-част първа
33.50 KB

Обобщена информация за 06.2020-част втора
30.50 KB

Обобщена информация за 06.2020-част първа
33.50 KB

Обобщена информация за 05.2020-част втора
30.50 KB

Обобщена информация за 05.2020-част първа
33.50 KB

Обобщена информация за 04.2020-част втора
30.50 KB

Обобщена информация за 04.2020-част първа
33.50 KB

Обобщена информация за 03.2020-част втора
30.50 KB

Обобщена информация за 03.2020-част първа
33.50 KB

Обобщена информация за 02.2020-част втора
30.50 KB

Обобщена информация за 02.2020-част първа
30.50 KB

Обобщена информация за 01.2020-част втора
30.50 KB

Обобщена информация за 01.2020-част първа
30.50 KB