Начало FAQ

FAQКакво точно представлява договорен/взаимен фонд?


Каква е разликата между закупуване на дялове от взаимен фонд и формиране на собствен индивидуален портфейл?


Как мога да виждам доходността на инвестицията си?


За колко време мога да получа парите си обратно?


Какви са таксите за управление на парични средства?


Какви са данъците, които дължа при доход от покупка и продажба на финансови инструменти?


Какво точно прави инвестиционния консултант и какво прави за мен като клиент?


Какви са таксите ви в сравнение с таксите на други управляващи дружества?


С какво Аркус Асет Мениджмънт като управляващо дружество се различава от инвестиционните посредници?


Как инвестиционните консултанти от Аркус Асет Мениджмънт избират ценните книги, които да закупят или продадат?