Начало Услуги

Услуги

 

  • Управление на индивидуални портфейли

Индивидуалното управление на вашите активи е една добра алтернатива на депозита, тъй като ви носи възможност за по-голяма доходност и повече инвестиционни възможности. Все повече клиенти предпочитат да се доверят на професионалисти, когато се касае до техните спестявания. А ако търсите личен подход към парите си, тогава индивидуалното управление е най-добрият вариант. При нас вие ще получите оптимално структуриран портфейл, чрез който имате възможността да изразите собствените си виждания относно финансовите пазари. Личният ви инвестиционен консултант е винаги на ваше разположение, за да обсъдите собствената си стратегия, а ние я изразяваме чрез активно управление съответстващо на вашите желания.

 

Аркус Асет Мениджмънт като управляващо дружество ви дава възможността да станете участници на световните финансови пaзари. Когато вложите пари под управление при нас, ние внимателно анализираме финансовите инструменти, които да закупим и те се съхраняват в банките депозитари, с които работим. Това са утвърдени международни институции като UniCredit Group и SaxoBank.

 

 

 

  • Финансови консултации

Екипът ни от звено "Управление на портфейли и консултации" предлага професионални финансови консултации. Ние можем да ви бъдем полезни с консултации относно пълната ви инвестиционна стратегия и финансово планиране или с единични анализи на отделни отрасли, компании или държави.